30.09.2016r. w godzinach 17.00- 19.30.na Starym Rynku w Bydgoszczy odbędzie się impreza plenerowa
„Bydgoszcz zdrowa, wolna od nałogów”

W programie:

– godz. 18.00 – z płyty Starego Rynku wyruszy kolorowy korowód rowerzystów pod opieką Stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna.

Tego dnia zapraszamy wszystkich (nieletnich pod opieką dorosłych) do udziału w przejeździe ulicami miasta (nagrody dla pomysłowych przebrań i dla grup wiekowych). Każdy uczestnik na zakończenie otrzyma pamiątkowy medal. W trakcie trwania imprezy będzie można zgłosić osobisty akces i deklarację troski o własne zdrowie.
Młodzież niejednokrotnie udowodniła, że rower może także stanowić remedium na globalne problemy społeczne.

– konkursy i quizy o tematyce prozdrowotnej

– alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,
– pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– pokazy sztuk walk.

– zostanie też wystawiony sprzęt firmy FIT- MAX Gym, na którym chętni będą mogli wypróbować swoich sił.

Celem imprezy jest :
– zachęcanie do kształtowania właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych,
– wzrost poziomu świadomości społeczeństwa dotyczącej negatywnego wpływu używek na zdrowie,
– prezentacja różnych form konstruktywnego spędzania wolnego czasu.

Organizatorzy: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Partnerami imprezy są: Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy.