Depresja

Smutny, agresywny, przestał się uczyć, nic mu się nie chce… Mówią o Tobie…? Myślisz tak o swoim uczniu? Martwisz się o swoje dziecko? Z niepokojem patrzysz na koleżankę…?

Czy to tylko przejawy młodzieńczego buntu? Nie wolno tego stanu bagatelizować, może się okazać, że to symptomy depresji. Cierpi na nią prawie jedna trzecia nastolatków. Przechodzą trudny czas, muszą zacząć podejmować ważne decyzje, ułożyć sobie relacje rodzinne i rówieśnicze, a do tego przeżywają gwałtowne emocje. Bez względu na przyczyny pojawienia się depresji warto dowiedzieć się jak im pomóc.

 

NASTOLATEK CIERPI W MILCZENIU.

Depresja młodzieńcza często jest bagatelizowana przez osoby dorosłe z otoczenia chorego i tłumaczona jest młodzieńczym buntem.

 

OBJAWY DEPRESJI

Należy zawsze reagować w przypadku zaobserwowania u młodego człowieka objawów depresji. Ta choroba przebiega często skrycie, a to niesie ryzyko, że pozostanie niezauważona. Do jej objawów należą:

 • złe samopoczucie fizyczne; np.: inne niż typowe dolegliwości bólowe, nadmierne wyczulenie na punkcie funkcjonowania swojego organizmu (wyolbrzymianie dolegliwości fizycznych),
 • zaburzenia aktywności– brak energii, szybkie męczenie się, ciągłe uczucie znużenia,
 • zaburzenia koncentracji uwagi i zapamiętywania, które mogą powodować problemy w nauce,
 • lepsze funkcjonowanie w godzinach wieczornych niż w ciągu dnia, trudności z porannym wstawaniem, zaburzenia snu i apetytu,
 • rozdrażnienie, uczucie zmęczenia, przygnębienie, zmienność nastroju,
 • utrata zdolności do odczuwania przyjemności,
 • niskie poczucie własnej wartości, negatywna ocena siebie, rzeczywistości i przyszłości,
 • izolowanie się– ograniczenie kontaktów z otoczeniem, zamykanie się w sobie,
 • zachowania autodestrukcyjne: używanie alkoholu, substancji psychoaktywnych, samookaleczenia, myślenie o śmierci, w tym próby samobójcze.

PRZYCZYNY DEPRESJI
U MŁODZIEŻY

 • zgodnie z przeprowadzonymi badaniami zaburzenia depresyjne są diagnozowane u 19–32%młodzieży w wieku 13–17 lat,
 • szacuje się, że ryzyko wystąpienia schorzenia jest znacznie częstsze u dziewcząt – w okresie adolescencji dziewczynki chorują 2 razy częściej niż chłopcy. Przed okresem pokwitania depresja występuje równie często u dziewczynek i chłopców,
 • należy zaznaczyć, że u znacznej części nastolatków depresja ma charakter przejściowy, jednak nie u wszystkich,
 • choroba może wynikać z przyczyn biologicznych, trudności wynikających z kształtowania się tożsamości i związanym z tym procesem kryzysem rozwoju osobowości. Konieczność przyjęcia bardziej wymagającej roli społecznej sprawia, że ten moment jest dla młodych ludzi wyjątkowo trudny. Lęki, które występują u młodych osób dotkniętych depresją są najczęściej związane z obawami o przyszłość oraz z podejmowaniem dorosłych decyzji.

Depresja młodzieńcza często jest bagatelizowana przez osoby dorosłe z otoczenia chorego i tłumaczona jest młodzieńczym buntem.

 

PROFILAKTYKA DEPRESJI

Aby przeciwdziałać depresji wśród młodych ludzi, warto wzmacniać i wspierać ich sprawczość i samodzielność, pomagać im budować stabilną samoocenę i realną ocenę ich możliwości i oczekiwań. To zwiększy w nich odporność na ewentualne zagrożenia, należy uwrażliwiać młodych ludzi na czynniki ryzyka (stres, trudne doświadczenia życiowe, konflikty rodzinne, predyspozycje osobowościowe), przekazywać im wiedzę na temat choroby i korzyści, jakie mogą odnieść z prowadzenia zdrowego trybu życia.

Trzeba zachęcać ich do tego, by dbali o higienę psychiczną – przestrzegali zdrowej diety, zapewniali sobie:

ODPOWIEDNIO DŁUGI SEN

Warto pokazywać techniki relaksacyjne, tłumaczyć jak ważne jest podejmowanie aktywności, które sprawiają im przyjemność.

Powinno się wzmacniać u nich także umiejętności społeczne. Jednocześnie warto promować wśród młodych osób

AKTYWNY TRYB ŻYCIA

ponieważ ćwiczenia fizyczne mają niezwykle pozytywny wpływ na ciało i umysł.

Nie wszystkie czynniki ryzyka można wyeliminować, jednak odpowiednie

mogą zmniejszyć ich wpływ i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia depresji.

LECZENIE DEPRESJI

W leczeniu depresji, często łączy się terapię farmakologiczną
z psychoterapią
 – warto połączyć terapię rodzinną, przy współpracy ze szkołą, z terapią indywidualną osoby chorej, ważne jest, by podjąć także działania psychoedukacyjne ukierunkowane na zrozumienie istoty choroby.

Istotne jest także uświadamianie rodziców i młodych ludzi, że warto dbać o relacje w rodzinie i pomagać im we wzajemnym rozumieniu swoich problemów i opinii.

Wyboru konkretnego leku dokonuje lekarz, biorąc pod uwagę zarówno wiek pacjenta, jak i nasilenie oraz rodzaj objawów. Zastosowanie leków jest tylko częścią kompleksowego programu terapeutycznego. Farmakoterapia jest zalecana, jeżeli dotychczasowe postępowanie psychoterapeutyczne jest nieskuteczne, epizody depresji nawracają, przy dużym nasileniu objawów depresji, obecności nasilonych myśli i tendencji samobójczych, w depresji psychotycznej.

 

POMOC

Odpowiednio przeprowadzone leczenie pozwala zmniejszyć ryzyko występowania kolejnych nawrotów choroby. Osoby, które podejrzewają u siebie depresję, bądź zauważają objawy u swoich bliskich powinny skontaktować się z lekarzem psychiatrą, pomoc psychiatryczną i psychologiczną można uzyskać w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie lekarz będzie mógł właściwie ocenić stan osoby cierpiącej na depresję.

Na stronie Zintegrowanego Portalu Pacjenta (https://zip.nfz.gov.pl/GSL/) udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakładce Gdzie się leczyć znajdują się aktualne informacje o adresach, telefonach, lokalizacji i godzinach otwarcia ośrodków ochrony zdrowia/zakładów opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Centrów Zdrowia Psychicznego, gdzie można skonsultować się z lekarzem psychiatrą i otrzymać kompleksową pomoc w wypadku podejrzenia depresji.

Bydgoszcz:

NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO „STAWOWA” UTWORZONY PRZEZ PZP „STAWOWA”
PZP DZIECI I MŁODZIEŻY

ul. STAWOWA 1, 85-323 Bydgoszcz
Telefon do rejestracji: 052-373-64-79
Telefon: 052-373-64-79

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9, 85-094 Bydgoszcz
Telefon do rejestracji: 525854290
Telefon: 525854290

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ul. SUŁKOWSKIEGO 58A, 85-634 Bydgoszcz
Telefon do rejestracji: 52 3721881
Telefon: 52 3721881

 

Treść i materiały zaczerpnięte ze strony www.wyleczdepresje.pl

Projekt zrealizowany ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu pn. Program Zapobiegania Depresji w Polsce na lata 2016-2020.