– Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez minutę wybijajmy wspólnie jego rytm. To „zryw wolnych serc”Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą – mówi insp. Grzegorz Jach, pełnomocnik komendanta głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednocześnie twórca programu „Profilaktyka a Ty”.

Tylko 60 sekund! Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.

Zaprośmy to tego gestu wszystkich tam gdzie mieszkamy, w poniedziałkowe, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, dopalacze, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.

Bydgoszcz, Wyspa Młyńska 1 czerwca

godz. 13.00 -14.30

OGÓLNOPOLSKI GŁOS PROFILAKTYKI 2015...

W imieniu społeczności PaT

inspektor Grzegorz Jach

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji
ds. promocji bezpieczeństwa publicznego

Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka

Kawaler Orderu Uśmiechu

Źródło: http://pat.policja.gov.pl