Forum szkół publicznych i pracodawców CV 2016. SZKOŁA – PRACA – KARIERA jest nową propozycją Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz bydgoskich placówek ponadgimnazjalnych wynikającą z zapisów Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 -2020, tj. Dostosowanie edukacji wszystkich szczebli do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Celem Forum CV 2016 jest nie tylko przedstawienie gimnazjalistom z Bydgoszczy i regionu kujawsko – pomorskiego oferty edukacyjnej w atrakcyjnej formie, ale także tworzenie warunków do wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez szkoły i ich codziennych partnerów – pracodawców i uczelnie wyższe.

Co dla gimnazjalistów?

Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjów będą mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i zaproszonych firm oraz uczelni, w celu wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Młodzi ludzie będą mogli uzyskać odpowiedź nie tylko na pytanie gdzie się uczyć po gimnazjum, ale też co mogą robić po szkole ponadgimnazjalnej? Iść do pracy? Pracować u przedsiębiorcy? A może założyć własną firmę? Kontynuować naukę na studiach wyższych? Czy może jednocześnie zdobywać doświadczenie poprzez staże i praktyki? Skupić się na rynku lokalnym? Czy może ocenić swoje możliwości podczas wymian międzynarodowych? Na te i wiele innych pytań gimnazjaliści będą mogli zdobyć odpowiedź również dzięki obecnym na miejscu doradcom edukacyjno – zawodowym.

A co dla wystawców – szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych?

Po pierwsze zacieśnienie współpracy z przedsiębiorcami. Po drugie młodzież, która pomoże swoim szkołom ponadgimnazjalnym czy uczelniom w promocji zdobędzie nowe doświadczenie w praktycznej formie. Po trzecie możliwość zaprezentowania swojej oferty wśród kilkutysięcznej grupy odbiorców. Po czwarte dokonanie wstępnej oceny zainteresowania szkołą czy danym kierunkiem lub profilem kształcenia.

A jakie korzyści mają przedsiębiorcy?

Po pierwsze możliwość podkreślenia współpracy ze szkołami. Po drugie promocja własnej firmy, która działa nie tylko na rynku lokalnym, ale także międzynarodowym. Możliwe, że wśród obecnych na Forum znajdą się pracownicy, a może klienci. Przedstawiciele firm zdobędą nowe doświadczenia w prezentowaniu oferty swojego przedsiębiorstwa wśród uczniów. Innymi słowy wszyscy wzbogacą swoje CV.

Dlaczego w Bydgoskim Centrum Targowo – Wystawienniczym?

Odpowiedź na to pytanie uzyska każdy uczestnik Forum, jeśli tylko przejdzie przez próg drzwi.

 

 

1 kwietnia 2016 w godzinach 10.00 – 16.00

Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze Bydgoszcz ul. Gdańska 187