Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie na pracę zawiązującą do tematu „Swoi wśród obcych, obcy wśród swoich”. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona będzie doświadczeniom i wyzwaniom związanym z przemieszczaniem się i zmianą otoczenia społecznego – migracjami na poziomie globalnym oraz lokalnym, w ramach jednego kraju, a nawet jednego miasta, miejscowości.

Organizatorzy na prace konkursowe czekają do 8 czerwca 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2016.

NAGRODA: Finalistów konkursu zaprosimy na SocjoSzkołę 2016 – warsztaty na Uniwersytecie Warszawskim, podczas których weźmiecie udział w szeregu aktywności związanych z tematem przewodnim tej edycji – debatach, grze miejskiej, projekcjach filmu, zwiedzaniu Warszawy szlakiem migracji, dzięki czemu będzie mogli spojrzeć na miasto okiem przybysza z daleka. Postaramy się pokazać Wam, jak obserwować życie społeczne, by zobaczyć i zrozumieć więcej.

Warsztaty dla zwycięzców odbędą się w dniach 17-20 czerwca 2016. Pokrywamy koszty noclegu, wyżywienia, transportu po mieście oraz udziału w zaplanowanych atrakcjach.