co to zwolnieni„Zwolnieni z Teorii” to ogólnopolska olimpiada kierowana do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest rozwój praktycznych umiejętności uczestników z zakresu zarządzania projektami oraz inspiracja do aktywności społecznej.

Wyzwaniem uczestników jest zrealizowanie własnego projektu społeczneago. Ułatwia to interaktywny portal, a pomagają doświadczeni mentorzy.

Najlepsi zostają wyróżnieni prestiżowymi tytułami. Wszyscy, którym uda się dokończyć projekt, dostają certyfikaty z zarządzania o międzynarodowej rozpoznawalności.

 

szczegóły: http://zwolnienizteorii.pl/aboutzdobywaj praktykę