Bliżej siebie – dalej od narkotyków

Poniżej bardzo mądry poradnik. Polecamy:)

blizej-siebie-dalej-od-narkotykow2012

 

 

opracowanie:
Barbara Jakubowska
Danuta Muszyńska
Michał Kidawa
Wydano ze środków krajowego Biura ds. przeciwdziałania narkomanii
projekt okładki: gifts4you.pl Sp. z o.o.
redakcja językowa i korekta: ewa jastrun
skład: gifts4you.pl Sp. z o.o.
iSBn: 978-83-934334-1-4
Broszura w wersji elektronicznej dostępna jest na stronach
www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_line.htm
egzemplarz bezpłatny