Dopalacze

Edukacyjna broszura dla rodziców i nauczycieli zawierająca informacje na temat nowych substancji psychoaktywnych, zwanych „dopalaczami”.

2015-dopalacze_www

 

Materiał pochodzi ze strony Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii http://www.kbpn.gov.pl/portal