„Siła wolontariuszy miejskich – Bydgoszcz”* poszukuje wolontariuszy do włączenia się w zbiórkę żywności

” Podziel się Posiłkiem”.

Zadanie:

rozdawanie ulotek informujących o celu akcji oraz zbieranie artykułów do oznakowanych koszy ustawionych w pobliżu kas w sklepach w dniach 23, 24 września 2016r.

Szczegóły: Dorota Musierowicz

 

*Siła Wolontariuszy Miejskich-Bydgoszcz (SWMB) jest grupą wolontariuszy działającą przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Zajmuje się głównie pomocą w organizowaniu i obsłudze imprez miejskich oraz współpracą z innymi aktywnymi grupami wolontariuszy, organizacjami pozarządowymi (współorganizacja imprez okolicznościowych, spotkań z osobami niepełnosprawnymi oraz przedstawień dla pacjentów szpitala). Grupa ta funkcjonuje od 21 czerwca 2005 r.