styp pomostDrodzy Maturzyści!

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego studenci pochodzący z małych miast i wsi, z rodzin o niskich dochodach, mogą aplikować o stypendium na I rok studiów oraz wsparcie na dalszych latach edukacji akademickiej.

Stypendium pomostowe, stypendium na I rok studiów, skierowane jest do maturzystów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów oraz pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, państwowych domów dziecka, rodzin zastępczych, są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych lub zostali rekomendowani do udziału w Programie przez współpracujące w jego ramach pozarządowe organizacje lokalne.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Szczegóły u pedagoga lub na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Więcej: http://www.stypendia-pomostowe.pl/