Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zrealizowane będzie 7 naborów stypendystów. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.

Kwota stypendium to 3000 zł (300 zł x 10 miesięcy roku szkolnego)

Stypendia w roku szkolnym 2016/2017 otrzyma aż 1200 uczniów!

Termin składania wniosków: 30 września 2016r.

 

Szczegóły wraz z regulaminem: http://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/22,prymus-pomorza-i-kujaw