Stypendium Urzędu Marszałkowskiego

dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, zamieszkałych i uczących się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych.

Celem stypendiów jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.

 Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl

Zainteresowane osoby zaprasza do 18 września pedagog szkolny p. Dorota Musierowicz