Pamiętajcie!

  • do 5 lutego – termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej
  • do 12 kwietnia (wtorek) zostaną wpisane propozycje ocen końcowych
  • 26 kwietnia (wtorek) odbędzie się Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych
  • 29 kwietnia (piętek) odbędzie się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły przez klasy maturalne
  • maj – MATURY 🙂